• 028 62962012
  • Admin@nhanluctrungviet.com

Giới thiệu về công ty

Các tin đăng CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM

QUẢN LÝ KHO -仓库管理

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
17/07/21
Nổi bật
Hạn nộp: 20210831
Hình thức:
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: 10 - 15 Triệu

Nhân Viên QE-SQE / QE-SQE 人員

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
24/05/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên QC / QC人員

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
24/05/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: Thỏa thuận

Tổ Trưởng QC / QC組長

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
24/05/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: Thỏa thuận

Trưởng Phòng QC / QC主任

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
24/05/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên Kinh Doanh / 業務員

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
21/05/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: 20 - 30 Triệu

Sinh Quản / 生管

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
21/05/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Tổng Hợp / 綜合會計

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
07/05/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: Thỏa thuận

Thu Mua / 採購

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
07/05/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: 8 - 15 Triệu