• 028 62962012
  • Admin@nhanluctrungviet.com

Biên - Phiên dịch

Nhân Viên Phiên Dịch / 翻譯員

Công Ty Kỹ Thuật-Xây Dựng Đài Việt
24/11/20
Nổi bật
Hạn nộp: 20210103
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên Phiên Dịch / 翻譯員

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Kim Thủy 金水公司
26/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Phiên Dịch Hiện Trường / 現場翻譯

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Kim Thủy 金水公司
26/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: 20201026
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 15000000 - 17000000 Triệu

Nhân Viên Phiên Dịch / 翻譯員

CÔNG TY TNHH HÒA ĐƯỜNG
10/08/20
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bình Dương,
Mức lương: Thỏa thuận