• 028 62962012
  • Admin@nhanluctrungviet.com

Dệt May - Vải Bố

Nhân Viên Kỹ Thuật 技術人員

CÔNG TY TNHH ZHAOWEN KNITTING (VIETNAM) LIMITED
10/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: 20210401
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Tây Ninh,
Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên Theo Dõi Đơn / 跟單員

CÔNG TY TNHH ZHAOWEN KNITTING (VIETNAM) LIMITED
10/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Tây Ninh,
Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên Văn Phòng / 辦公室文員

CÔNG TY TNHH ZHAOWEN KNITTING (VIETNAM) LIMITED
10/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Tây Ninh,
Mức lương: Thỏa thuận

Chủ Quản Chuyền May/ 車間管理

CÔNG TY TNHH ZHAOWEN KNITTING (VIETNAM) LIMITED
10/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Tây Ninh,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Trưởng / 會計長

CÔNG TY TNHH ZHAOWEN KNITTING (VIETNAM) LIMITED
10/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Tây Ninh,
Mức lương: Thỏa thuận

Công Nhân May / 縫紉工人

CÔNG TY TNHH ZHAOWEN KNITTING (VIETNAM) LIMITED
10/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: 20210401
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Tây Ninh,
Mức lương: Thỏa thuận