• 028 62962012
  • Admin@nhanluctrungviet.com

Tài Chính - Kế toán - Kiểm toán

Kế Toán / 出納會計

Công Ty Steel Việt Nam
19/04/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bình Dương,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Thành Phẩm / 成本會計

Công Ty TNHH Ampacs International
27/03/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bình Dương,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Sổ Sách / 總賬會計

Công Ty TNHH Ampacs International
26/03/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bình Dương,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Tổng Hợp / 綜合會計

Cong Ty TNHH Det Dong Minh
16/03/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Nội Bộ / 內賬會計

Công Ty TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HỒNG HÂN
19/02/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Nội Bộ / 內部會計

Công Ty HKH SCM CO., LTD
02/12/20
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Công Nợ / 對賬會計

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TOP OPTO
01/12/20
Nổi bật
Hạn nộp: 20210111
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán / 會計員

CÔNG TY TNHH ZHAOWEN KNITTING (VIETNAM) LIMITED
02/11/20
Nổi bật
Hạn nộp: 20210401
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Tây Ninh,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán / 會計

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM PHONG
02/11/20
Nổi bật
Hạn nộp: 20201202
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận