• 028 62962012
  • Admin@nhanluctrungviet.com

Tài Chính - Kế toán - Kiểm toán

Kế Toán 會計

Công Ty TNHH DĨnh Thành 穎成有限公司
17/05/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên kế toán

H&L咨询业务有限公司
18/04/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 15 - 20 Triệu

Kế Toán Tổng Hợp 綜合會計

Công Ty TNHH Thương Mại Yong Li
07/03/22
Nổi bật
Hạn nộp: 20220507
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 20 - 30 Triệu

Kế Toán Tổng Hợp 综合会计

Cong Ty TNHH YuLung Paint VN
16/02/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Đồng Nai,
Mức lương: 12000000 - 15000000 Triệu

Kế Toán / 會計

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại
15/01/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 8 - 15 Triệu

Kế Toán 会计

CÔNG TY TNHH KHGEARS VIỆT NAM
11/01/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Giá Thành /成本會計員

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TOP OPTO
03/12/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Trưởng /會計長

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TOP OPTO
03/12/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Kế Toán Viên / 會計員

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TOP OPTO
26/10/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận