• 028 62962012
  • Admin@nhanluctrungviet.com

Xây dựng

Kỹ Sư An Toàn / 勞安工程師

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Kim Thủy 金水公司
12/03/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Kỹ Sư Hiện Trường / 現場工程師

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Kim Thủy 金水公司
12/03/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Giám Sát Công Trình / 監督工程

Công Ty TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HỒNG HÂN
19/02/21
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Y Tá / 護士

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Kim Thủy 金水公司
28/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 10000000 - 13000000 Triệu

Nhân Viên Phiên Dịch / 翻譯員

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Kim Thủy 金水公司
26/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

Phiên Dịch Hiện Trường / 現場翻譯

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Kim Thủy 金水公司
26/09/20
Nổi bật
Hạn nộp: 20201026
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 15000000 - 17000000 Triệu