A. THỎA THUẬN SỬ DỤNG CHUNG

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng  dịch vụ trên website đăng tin tuyển dụng Nhanluctrungviet.com của Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Trung Việt. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Nhân Lực Trung Việt. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email Info@nhanluctrungviet.com

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với Nhân Lực Trung Việt, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của website Nhanluctrungviet.com. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website Nhanluctrungviet.com

B. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

1. Bạn thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác (“Nội dung”), được bạn (định nghĩa là người có tài khoản sử dụng) chia sẻ công khai và rộng rãi trên diễn đàn hoặc tại các khu vực trên website, dưới bất kỳ định dạng nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn.

2. Bạn thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa bạn đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với bạn trong bất cứ phương diện nào nào về nội dung của trang web hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan. Bạn có quyền từ chối nhận những thông tin tương tự bằng cách phản hồi tại địa chỉ: Info@nhanluctrungviet.com hoặc ẩn hồ sơ trực tiếp trên web.

3. Bạn sẽ không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ hoặc mạng lưới của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép; bao gồm nhưng không giới hạn việc tác động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và trải nghiệm dịch vụ của Nhanluctrungviet.com

4. Bạn sẽ không được tải lên, truyền và phát tán bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của bạn nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

5. Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác dưới bất kỳ hình thức nào như email, thư, các cuộc gọi hay các bản fax;

C. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG VIỆT

9. Cổng thông tin Tuyển dụng việc làm Nhanluctrungviet.com là trang web do Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Trung Việt sở hữu và điều hành. Dịch vụ của Nhanluctrungviet.com đóng vai trò là địa chỉ cho các nhà tuyển dụng đăng tuyển dụng, tìm kiếm và đánh giá Người tìm việc; Người tìm việc đăng Hồ sơ cá nhân, tìm kiếm việc làm, các đơn vị quảng cáo đăng tải quảng cáo.

10. Nhanluctrungviet.com không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và Người tìm việc. Do đó, Nhanluctrungviet.com không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc.

11. Nhanluctrungviet.com cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang web Nhanluctrungviet.com được chính xác, uy tín và chất lượng cao, nhưng chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó.

12. Nhanluctrungviet.com không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh hoặc bất cứ bất tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc Nhanluctrungviet.com (nhà cung cấp mạng cho người sử dụng, đường truyền, băng thông phía người sử dụng.v.v.)

13. Chúng tôi không thể bảo đảm trang web Nhanluctrungviet.com sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web Nhanluctrungviet.com không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của bạn vào trang web Nhanluctrungviet.com thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.

14. Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Nhanluctrungviet.com sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này. Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Nhanluctrungviet.com hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

15. Nhanluctrungviet.com được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web Nhanluctrungviet.com, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.

16. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang Nhanluctrungviet.com bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhanluctrungviet.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài trang Nhanluctrungviet.com

17. Nhanluctrungviet.com được quyền gửi và cập nhật thông tin về chính sách bán hàng, các tính năng, các quy định… của website tới người sử dụng thông qua các phương tiện email điện tử, tin nhắn sms, gọi điện thoại… và các phương tiện khác.

E. THỎA THUẬN BỔ SUNG DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

18. Nhanluctrungviet.com sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang Nhanluctrungviet.com. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao nội dung Nhanluctrungviet.com hoặc các tài liệu trên trangNhanluctrungviet.com chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự.

19. Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, Nhanluctrungviet.com có quyền giới hạn lưu lượng dữ liệu (bao gồm việc xem hồ sơ) mà có thể được truy cập bởi hoặc được cung cấp cho bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định. Các giới hạn này có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện của Nhanluctrungviet.com theo thời gian.

20. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ Nhanluctrungviet.com để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của Nhanluctrungviet.com, là không phù hợp với điều khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.

21. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu của bạn. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản, chia sẻ quyền lợi Nhà tuyển dụng được xác thực mất phí (bao gồm việc lọc, xem hồ sơ và đăng tin tuyển dụng) với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký, mật khẩu tại trang Nhanluctrungviet.com của bạn, bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.

22. Thông tin Nhà tuyển dụng đăng trên Nhanluctrungviet.com không được chứa đựng những nội dung:
a. Thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm
b. Đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành.
c. Đăng tải những nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự, những công việc
d. Yêu cầu người tìm việc phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ
e. Nhanluctrungviet.com không cho phép tuyển dụng nhiều hơn 1 vị trí công việc trong mỗi tin đăng không có thật hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật. khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu người tìm việc mua hàng.
f. Nhanluctrungviet.com có quyền loại bỏ bất cứ tài liệu nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang Nhanluctrungviet.com mà không phù hợp với bản điều khoản này.

23. Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ Nhanluctrungviet.com, bạn trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh để tuyển dụng trên Nhanluctrungviet.com hoặc vi phạm các điều khoản này, Nhanluctrungviet.com có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của bạn trên trang website Nhanluctrungviet.com

24. Bạn không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ Nhanluctrungviet.com trong bất kỳ cách hoàn cảnh nào, mà theo sự đánh giá riêng của Nhanluctrungviet.com, ảnh hưởng bất lợi đến việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, hoạt động của Nhanluctrungviet.com, chức năng của trang Nhanluctrungviet.com, cơ sở dữ liệu hồ sơ Nhanluctrungviet.com, gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào cơ sở dữ liệu hồ sơ.

25. Bất cứ trường hợp vi phạm nào trong các điều khoản tại Thỏa thuận sử dụng này, bạn sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán (nếu có).

F. BỒI THƯỜNG

26. Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi cùng Nhanluctrungviet.com khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn cả án phí) có liên quan tới hoặc phát sinh do sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận và/hoặc sử dụng Nhanluctrungviet.com hay các website internet khác đến hoặc từ Nhanluctrungviet.com hoặc truyền nội dung bất kỳ trên Nhanluctrungviet.com. Trong các trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật chúng tôi có thể tham gia tố tụng, khiếu kiện hoặc đàm phán nhưng không thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa ra và giải quyết cho dù chúng tôi có mặt để tham gia tố tụng nếu chúng tôi không đồng ý bằng văn bản trước đó.

27. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của chúng tôi sẽ không bị coi là nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn