• 028 62962012
  • Admin@nhanluctrungviet.com

Đồng Nai

Giám Sát/ Tổ Trưởng IE

Công Ty TNHH Điện Gordon
23/06/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Đồng Nai,
Mức lương: Thỏa thuận

CHUYÊN GIA KỸ THUẬT 技術專員

Công Ty TNHH Điện Gordon
30/05/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Đồng Nai,
Mức lương: Thỏa thuận

NHÂN VIÊN XUẤT HÀNG 出貨人員

Công Ty TNHH Điện Gordon
13/05/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Đồng Nai,
Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên Sale Admin 系統管理員

Công Ty TNHH Điện Gordon
06/05/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Đồng Nai,
Mức lương: Thỏa thuận

NHÂN VIÊN IE IE 人員

Công Ty TNHH Điện Gordon
28/04/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Đồng Nai,
Mức lương: Thỏa thuận

TRỢ LÝ SẢN XUẤT生產助理

Công Ty TNHH Điện Gordon
28/04/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Đồng Nai,
Mức lương: Thỏa thuận