• 028 62962012
  • Admin@nhanluctrungviet.com

Hồ Chí Minh

Kế Toán 會計

Công Ty TNHH DĨnh Thành 穎成有限公司
17/05/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận

TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH 行政人員

Công Ty TNHH DĨnh Thành 穎成有限公司
07/05/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 10 - 14 Triệu

Trợ Lý Kinh Doanh 業務助理

Công Ty TNHH DĨnh Thành 穎成有限公司
07/05/22
Nổi bật
Hạn nộp: 20220609
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 10 - 14 Triệu

Kế Toán 會計

Công Ty TNHH Tân Thuận 新淳
22/04/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 8 - 10 Triệu

Nhân Viên Bán Hàng 營業員

Công Ty TNHH Tân Thuận 新淳
22/04/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 6 - 8 Triệu

Thu Ngân Nhà Hàng

H&L咨询业务有限公司
20/04/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 8 - 10 Triệu

Nhân Viên Văn Phòng / 文员

H&L咨询业务有限公司
18/04/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 10 - 15 Triệu

Nhân viên kế toán

H&L咨询业务有限公司
18/04/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: 15 - 20 Triệu
14/04/22
Nổi bật
Hạn nộp: Cho tới khi thông báo
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí làm việc: Hồ Chí Minh,
Mức lương: Thỏa thuận